•   doganaltiok@gmail.com
  •   0532 216 2329
Eksper Doğan ALTIOK - Araç Kaza ve Sigorta Değer Kaybı Takibi ve Bilgilendirme - ARAÇ DEĞER KAYBI TAZMİNATI KİMDEN TAHSİL EDİLİR

ARAÇ DEĞER KAYBI TAZMİNATI KİMDEN TAHSİL EDİLİR

ARAÇ DEĞER KAYBI TAZMİNATI KİMDEN TAHSİL EDİLİR

ARAÇ DEĞER KAYBI TAZMİNATI KİMDEN TAHSİL EDİLİR

Kazada kusurlu olan aracın Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Trafik) poliçesini düzenleyen sigorta şirketi ve araç sürücüsü müteselsilen sorumludur.

Yargıtay içtihat kararlarına göre değer kaybı Trafik Sigortası kapsamında ödenmek zorundadır. Yani, aracınızda oluşan değer kaybını, aracınızda değer kaybına neden olan kişinin trafik sigortasından talep edeceksiniz. Birçok örnek Yargıtay ve Sigorta Tahkim Komisyonu kararı bulunmaktadır. (Bkz: Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 08.03.1999 tarih 1998/10095 E ve 1999/1870 K sayılı karar)

Aracınızın trafik kazası sonrası ikinci el piyasasında kaybettiği maddi kaybı ifade eder. Burada önemli olan husus ise, kaza kusur tespitindeki kusur oranınızdır. Kısa bir örnek vereyim, bir kaza yaptınız diyelim, eksperden değer kaybı raporu aldınız, eksper aracınızda bahsi geçen kaza sonrası değer kaybının 4.000,00 TL olduğuna dair bir rapor verdi. Eğer;


Kusur oranınız = 0 ise, talep edebileceğiniz ise değer kaybı = 4.000,00 TL

Kusur oranınız = 25 ise, talep edebileceğiniz değer kaybı = 3.000,00 TL

Kusur oranınız = 50 ise, talep edebileceğiniz değer kaybı = 2.000,00 TL

Kusur oranınız = 75 ise, talep edebileceğiniz değer kaybı = 1.000,00 TL

Kusur oranınız = 100 ise, talep edebileceğiniz değer kaybı = 0